Oedeem ter hoogte van de arm na borstoperatie: effecten van Complex Physical Therapy en evaluatie van het oedeem door middel van echografische beeldvorming

Philip Van Der Veen, Pierre Lievens

Onderzoeksoutput: Chapter

Originele taal-2English
TitelJaarboek Fysiotherapie/Kinesitherapie 2002, Bohn, Stafleu&Van Loghum: 207-36
UitgeverijJaarboek Fysiotherapie/Kinesitherapie 2002, Bohn, Stafleu&Van Loghum: 207-36
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

Jaarboek Fysiotherapie/Kinesitherapie 2002, Bohn, Stafleu&Van Loghum: 207-36

Citeer dit