Omtrent de wijze van uitoefening van het stemrecht in het kader van een reorganisatieplan (noot onder Kh. Antwerpen 8 maart 2011)

Onderzoeksoutput: Annotation

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2-4
Aantal pagina's3
TijdschriftE.R.O. (Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht)
Volume14
Nummer van het tijdschrift153
StatusPublished - 2013

Citeer dit