Zur völkerrechtswidrigen Entführung nach US-amerikansichem Recht: Die Alvarez-Machain-Entscheidung des US Supreme Court

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageOn kidnapping in violation of international law under US law: The Alvarez-Machain judgments of the US Supreme Court
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)1-5
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropäische Grundrechte Zeitschrift
Volume20
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 1993

Citeer dit