On the capital of non-profit organisations: a replication and extension with Belgian data

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)18-31
Aantal pagina's14
TijdschriftFinancial Accountability and Management
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011

Citeer dit