On the Contingency of Death. A Discourse-Theoretical Perspective on the Construction of Death

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Contingency of Death. A Discourse-Theoretical Perspective on the Construction of Death'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences