On the Equivalence between some Block Oriented Nonlinear Models and the Nonlinear Polynomial State Space Model

Johan Paduart, Joannes Schoukens, Liesbeth Gomme

Onderzoeksoutput: Conference paper

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Equivalence between some Block Oriented Nonlinear Models and the Nonlinear Polynomial State Space Model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics