On the Modeling of Algol-Type Binaries

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Modeling of Algol-Type Binaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy