On the semantic expressiveness of recursive types

Marco Patrignani, Eric Mark Martin, Dominique Devriese

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the semantic expressiveness of recursive types'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science