On the syndemic nature of crises: A Freeman perspective

Giovanni Dosi, Luc Soete

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the syndemic nature of crises: A Freeman perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science

Social Sciences