'Onder dwang toe te dienen: 2 liter melk + 8 stukken suiker': Hongerstakingen in belgische gevangenissen tijdens het interbellum

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-31
Aantal pagina's28
TijdschriftBrood & Rozen: Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2019

Citeer dit