Onderzoek naar de problemen van kinderen uit niet-Nederlandstalige entaalgemengde gezinnen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Pierre Van De Craen, Ann-Sofie D'Hondt

Onderzoeksoutput: Commissioned report

Bibliografische nota

Eindrapport ten behoeve van Minister Grijp en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.Twee delen.

Citeer dit