Onpartijdig informeren: de persrechter en het strafproces

Onderzoeksoutput: Annotation

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)360
Aantal pagina's362
TijdschriftTijdschrift voor Strafrecht
StatusPublished - 2015

Citeer dit