Onvoldoende voorbereid op het ouder worden

Emma Volckaert, Pascal De Decker, Nico De Witte, Brecht Vandekerckhove

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)43-46
Aantal pagina's4
TijdschriftGeron
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2016

Citeer dit