Op naar een BBC (Belgische benefit corporation)

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)683-684
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue Pratique des Sociétés
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2019

Citeer dit