Open Bron, Open Inhoud, Open Leren

Frederik Questier (Redacteur), Dirk Gombeir (Redacteur)

Onderzoeksoutput: BookResearch

Samenvatting

Onderwijsverstrekkers staan voor een immense uitdaging. Ze moeten inspelen op een samenleving die een flexibele, levenslange en levensbrede leerhouding van iedereen vergt. Open leren houdt in dat de samenleving het mogelijk maakt dat iedereen eigen leertrajecten kan uittekenen. Dit vooronderstelt dat informatie, kennis en leerobjecten vrij toegankelijk zijn, niet alleen in onderwijsinstellingen en bibliotheken, maar ook via het internet. En dat is jammer genoeg vaak niet het geval: veel relevante informatie wordt doelbewust weggeborgen achter virtuele muren en is enkel tegen betaling consulteerbaar. Om iedereen kansen te bieden informatie, kennis en leerpakketten op te zoeken, is het bovendien noodzakelijk om een goede ICTinfrastructuur voor iedereen beschikbaar te maken.
Op beide terreinen moeten veel secundaire scholen nog fl inke stappen vooruit zetten, maar gelukkig komen een aantal (recente) ontwikkelingen hen daarin tegemoet. Zo starten er allerlei initiatieven die erop gericht zijn leerinhouden vrij beschikbaar te maken voor onderwijsverstrekkers. Aan de hand van deze open inhoud kunnen ze dan zelf leerpakketten samenstellen die beantwoorden aan de behoeften van hun leerlingen. Daarnaast is er ook een hele beweging op gang gekomen die ingaat tegen het commerciële softwarecircuit. Scholen betalen vaak torenhoge licentiekosten, en omdat de broncode van deze software verborgen blijft, kunnen zij de software bovendien onmogelijk afstemmen op de eigen noden. Open bron software biedt hier een oplossing. Hiermee is het wél mogelijk om creatief in te spelen op alle leerbehoeften.

Om het ideaal van open leren concreet te helpen realiseren zullen onderwijsverstrekkers zich steeds meer kunnenberoepen op open bron software en op databanken waarin open inhouden vrij beschikbaar zijn. De ontwerpers van dergelijke software en databanken hanteren bewust een filosofie van kennis delen, en dragen de uitwisseling van expertise en materialen hoog in hun virtuele vaandels.

Dit boek illustreert welke mogelijkheden open bron en open inhoud op dit ogenblik reeds bieden aan scholen en leerkrachten en maakt concreet hoe zij op hun beurt deze filosofie van kennis delen kunnen ondersteunen.

Open bron, open inhoud, open leren verscheen ook als cahier in het lexicon ICT en onderwijsvernieuwing. Als u een abonnement neemt op ICT en onderwijsvernieuwing, dan ontvangt u het cahier automatisch.

Open bron, open inhoud, open leren helpt ICT-coördinatoren en alle betrokkenen op school 'open source software' te kaderen in een onderwijskundig perspectief.

Het boek schetst de filosofie achter het delen en openstellen van (vrije) software en (leer)inhouden en de voordelen hiervan voor het onderwijs en voor de school in het bijzonder.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijWolters-Plantyn
Aantal pagina's210
ISBN van geprinte versie90-301-8848-0
StatusPublished - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Open Bron, Open Inhoud, Open Leren'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit