Open versus closed oocyte vitrification in an oocyte donation programme: a prospective randomized sibling oocyte study

N. De Munck, S. Santos-Ribeiro, D. Stoop, H. Van de Velde, G. Verheyen

Onderzoeksoutput: Article

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)377-384
Aantal pagina's8
TijdschriftHuman Reproduction
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb 2016

Citeer dit