Openbare aanbieding van effecten: Europese reglementering i.v.m. verspreiding van prospectus

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftBalans
StatusPublished - 10 jul 1989

Citeer dit