Operando odd random phase electrochemical impedance spectroscopy for in situ monitoring of the anodizing process

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Operando odd random phase electrochemical impedance spectroscopy for in situ monitoring of the anodizing process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science