Optimized Photorealistic Audiovisual Speech Synthesis Using Active Appearance Modeling

Wesley Mattheyses, Lukas Latacz, Werner Verhelst

Onderzoeksoutput: Conference paperResearch

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimized Photorealistic Audiovisual Speech Synthesis Using Active Appearance Modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science