Options for the delivery of anti-pathogen molecules in arthropod vectors

Guy Caljon, Linda De Vooght, Jan Van Den Abbeele

Onderzoeksoutput: Article

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Options for the delivery of anti-pathogen molecules in arthropod vectors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences