Opvoeden en behandelen op school van kinderen met een depressie. Knelpunten, actieverbetering, effect.

Frank De Fever, Ida Flament, Tinneke Tops

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

Persoon en Gemeenschap, 54, 33-51.

Citeer dit