O.R., Ethics and Decision: The OATH of PROMETHEUS

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)191-196
Aantal pagina's6
TijdschriftEJOR: European Journal of Operational Research
Volume140
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2002

Bibliografische nota

EJOR: European Journal of Operational Research
140 (2002) 191-196

Citeer dit