Origin and differentiation of hepatic natural killer cells (pit cells).

Karin Vanderkerken, Luc Bouwens, W. Neve, Kathy Van Den Bergh, Marijke Baekeland, Nadia Delens, Eduard Wisse

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Origin and differentiation of hepatic natural killer cells (pit cells).'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences