Origine e modelli delle chiese quattrocentesche a quincunx

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageOrigin and Models for Italian Quattrocento Quincunx Churches
Originele taal-2Italian
Pagina's (van-tot)13-37
TijdschriftQuaderni di palazzo Te
Volume2001
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2001

Citeer dit