Ortho-geriatric co-management of older adults admitted to an orthopaedic ward: clinical and financial impact

Bobbie Kayembe, Karen Pien, Thierry Scheerlinck, Ivan Bautmans, Ingo Beyer

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)32-32
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschr Gerontol Geriatr
Volume47
StatusPublished - 2016
Evenement39ste Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie - Kursaal, Oostende, Belgium
Duur: 26 feb 201627 feb 2016

Citeer dit