Out of Newton’s shadow: an examination of Willem Jacob ’s Gravesande’s scientific methodology

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

183 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • Ducheyne, Steffen, Promotor
Datum van toekenning22 dec 2017
StatusUnpublished - 22 dec 2017

Citeer dit