Over Genot en Kijkgeweld in 'Funny Games

Ignaas Devisch

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)76-83
Aantal pagina's8
TijdschriftCinemagie
Volume231
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

Cinemagie, 231, 76-83, 2000.

Citeer dit