Over voedingsinterventies en boter als smeervet bij cardiovasculaire risicofactoren.

Patrick Mullie

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1970

Bibliografische nota

Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek,29,7,2003.

Citeer dit