Overcoming institutional distance: Expansion to base-of-the-pyramid markets

Sofie Van Den Waeyenberg, Luc Hens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Overcoming institutional distance: Expansion to base-of-the-pyramid markets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics