Toezicht op het politioneel gebruik van geweld

Tom Van Den Broeck, Jeroen Woets

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Assessing the individual, contextual and organisational factors that determine police use of violence and that increase the risk of unlawful or unnecessary use of force
Vertaalde titel van de bijdrageOversight and control of police use of violence
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)79-98
Aantal pagina's19
TijdschriftCahiers Politiestudies
Volume55
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toezicht op het politioneel gebruik van geweld'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit