Rechtspraak Hof van Justitie van de Europese Unie

Tim Corthaut, Marlies Desomer

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)231-239
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Wetgeving
Volume2020
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep 2020

Citeer dit