P3. Use of Intragastric Balloons in Overweighed and Obese Patients.

Boudewijn De Waele, Yves Van Nieuwenhove, Daniel Urbain, H. Reynaert

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1970

Bibliografische nota

Obesity Surgery, 10, 137-146

Citeer dit