Panoptisme in de Veiligheidsketen: een moeilijk evenwicht tussen technologie en mensenrechten?

Gudrun Vande Walle, Sofie De Kimpe, Evelien De Pauw, Jeffrey Vincent

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdragePanopticum in the chain of security: a difficult balance between technology and human rights?
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's100
TijdschriftOrde van de Dag - Criminaliteit en Samenleving
Volume69
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2015

Citeer dit