De maatschappelijke waarde van topsport in België: Paralympics: Onderzoek iov Baillet Latour & BOIC

Onderzoeksoutput: Commissioned report

Vertaalde titel van de bijdrageParalympics - BOIC & Baillet Latour: The social impact of elite sports in Belgium
Originele taal-2Dutch
UitgeverijSPLISS
Opdrachtgevend orgaanFonds Baillet Latour
Aantal pagina's17
StatusPublished - 13 sep 2021

Citeer dit