PaReco: Patched Clones and Missed Patches among the Divergent Variants of a Software Family

Poedjadevie Ramkisoen, John Businge, Brent Van Bradel, Alexandre Decan, Serge Demeyer, Coen De Roover, Foutse Khomh

Onderzoeksoutput: Conference paper

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PaReco: Patched Clones and Missed Patches among the Divergent Variants of a Software Family'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences