Parent and student voice in evaluation and planning in schools

Martin Brown, Gerry McNamara, O Shivaun, Craig Skerritt, O Joe, Jerich Faddar, Sakir Cinqir, Jan Vanhoof, Maria Figueiredo, Gul Kurum

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parent and student voice in evaluation and planning in schools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences