"Partial" competition of heterobivalent ligand binding may be mistaken for allosteric interactions: A comparison of different target interaction models

Georges Vauquelin, David Hall, Steven Charlton

    Onderzoeksoutput: Articlepeer review

    10 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van '"Partial" competition of heterobivalent ligand binding may be mistaken for allosteric interactions: A comparison of different target interaction models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences