Participatie achter tralies: Waarom we (meer) moeten inzetten op niet-Belgische gedetineerden

Flore Croux, Dorien Brosens, Liesbeth De Donder, Bart Claes, Stijn Vandevelde

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

In 2018 heeft bijna 45% van de gedetineerdenpopulatie een niet-Belgische nationaliteit. Ondanks dit aanzienlijk aandeel bleef aandacht voor de participatie aan gevangenisactiviteiten van deze groep eerder beperkt in onderzoek, beleid en praktijk. Als reactie op deze onderzoeksleemte startte in 2017 het doctoraatsonderzoek van Flore Croux in kader van het FIP2-project over de participatie van niet-Belgische gedetineerden aan gevangenisactiviteiten. Deze bijdrage presenteert vijf sleutelbevindingen uit dit doctoraatsonderzoek en formuleert drie kansen voor de toekomst.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftFatik
StatusAccepted/In press - 2021

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Participatie achter tralies: Waarom we (meer) moeten inzetten op niet-Belgische gedetineerden'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit