Passive Film Properties of Martensitic Steels in Alkaline Environment: Influence of the Prior Austenite Grain Size

Xiaolin Li, Sven Pletincx, Tom Hauffman, Jilt Sietsma, Yaiza Gonzalez-Garcia

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Passive Film Properties of Martensitic Steels in Alkaline Environment: Influence of the Prior Austenite Grain Size'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science