Pathology and Surgery around the Vertebral Artery

B George, Michaã‹L Bruneau, Robert F Spetzler

Onderzoeksoutput: BookSpecialist

Originele taal-2English
UitgeverijSpringer
Aantal pagina's678
ISBN van elektronische versie978-2-287-89787-0
ISBN van geprinte versie978-2-287-89787-0
StatusPublished - 2011

Citeer dit