Patient homozygous for a recessive POLG mutation presents with features of MERRF.

G. Van Goethem, Rudy Mercelis, A. Löfgren, Sara Seneca, C. Ceuterick-De Groote, Jean-Jacques Martin, Christine Van Broeckhoven

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

70 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient homozygous for a recessive POLG mutation presents with features of MERRF.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences