Patrimoniumdocumentatie als een dynamische atlas van de eigendomsverdelingen en bezitsverhoudingen in België (1795-heden)

Onderzoeksoutput: Chapter

Samenvatting

Het landschap in België vormt een heus lappendeken van vastgoed -- een bonte aaneenschakeling van gebouwen en gronden -- onderhevig aan veranderingen. Het is in de eerste plaats de mens die inwerkt(e) op zijn fysische leefomgeving. De ecologische geschiedschrijving is een bevoorrechte getuige van deze relatie tussen mens en de transformatie van het historische landschap. Aan de hand van de vele veranderingen is het immers mogelijk om de polsslag van de samenleving te meten. Hoewel ze meestal stuk voor stuk en vrij nauwkeurig te bestuderen zijn in kadastrale 'basisdocumenten', zijn niet de fysische veranderingen van het vastgoed het onderwerp van deze presentatie -- zoals parcellering, kavelsplitsingen, samenvoegingen van gronden, verbouwingen of sloop, inkrimping en uitbreiding van bewoningsvormen of verandering van perceelsvormen. Deze bijdrage gaat vanuit een ecologische invalshoek in op de vele vermogensstructuren die hierachter schuil gaan en die de relatie van de mens met het landschap verhullen.
Originele taal-2Dutch
TitelCARNETS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
RedacteurenLaurent Honnoré, Isabelle Parmentier
UitgeverijPresses Universitaires de Namur
Pagina's51-60
Aantal pagina's10
Volume6
ISBN van geprinte versie9782870378045
StatusPublished - 2013

Citeer dit