Pediatric palliative home care: experiece of bereaved parents with a hospital-based liaison team. (submitted)

Geert Pousset, I. Ruysseveldt, Inge Imler, M. Renard, Christel Van Geet, Johan Bilsen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pediatric palliative home care: experiece of bereaved parents with a hospital-based liaison team. (submitted)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences