Percepties van burgers over de ‘smart city’ Gent - Een kwalitatieve exploratie d.m.v. ‘walkshops’

Onderzoeksoutput: Other reportResearch

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's11
StatusPublished - nov 2021

Citeer dit