Perceptually optimal compression for heterogeneous image content in the context of medical networked applications

Geert Braeckman, Cedric Marchessoux, Quentin Besnehard, Joeri Barbarien, Peter Schelkens

Onderzoeksoutput: Conference paperResearch

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perceptually optimal compression for heterogeneous image content in the context of medical networked applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science