Percutaneous occlusion of post-myocardial infarction ventricular septum rupture

F. Risseeuw, I. Diebels, T. Vandendriessche, D. De Wolf, I. E. Rodrigus

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)47-51
TijdschriftNetherlands Heart Journal
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb 2014

Citeer dit