Percutaneous tracheostomy in critically ill patients : prospective evaluation of two different techniques

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

---
Originele taal-2English
TijdschriftClinical Intensive Care
Volume191-19
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Percutaneous tracheostomy in critically ill patients : prospective evaluation of two different techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit