Peroxisomes in acquired and congenital diseases : human and experimental studies

Dirk De Craemer

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • Roels, F., Promotor, Externe Persoon
Plaats van publicatieBrussels
StatusUnpublished - 1994

Citeer dit