Personal Jurisdiction Based on the Presence of Property in German Law

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)691-723
Aantal pagina's32
TijdschriftTransnational Lawyer
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1992

Citeer dit