Personality disorders in older adults: expert opinion as a first step toward evaluating the criterion validity of an informant questionnaire (HAP)

Harry Barendse, Gina Rossi, Bas Vanalphen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Personality disorders in older adults: expert opinion as a first step toward evaluating the criterion validity of an informant questionnaire (HAP)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences